Matematik Saati

Bu çalışma, öğretmenlerin uyguladığı müfredat programı ve bu programdaki kazanımlar dikkate alınarak geliştirilmiştir. Amaç, derslerde işlenen konuları öğrencilerin zihinlerinde somutlaştırmalarına yardımcı olmak, disiplinler arasında matematiğin yerini görmelerini sağlamak ve analitik algıyı geliştirmektir. Bu amaçlara ulaşmak için eğitimi destekleyici, eğlenceli etkinliklerden faydalanılır. Öğrencilerin, okulda öğrendikleri bilgiler arasında bağlantı kurarken aktif birer katılımcı, eğitmenin ise sadece bir moderatör olduğu atölye çalışmaları yapılır.

MATEMATİK SAATİ atölyeleri ana sınıfından 6. sınıfa kadar tüm seviyeler için farklı konu başlıkları ile uygulanmaktadır.

Atölyelerden Seçmeler