Matematik Saati

1. Sınıf Programı

Albert Einstein

Birinci sınıf öğrencilerinin temel analitik kavramları oyunlarla algılamasını ve analitik bakış açısını geliştirmelerini hedefler. Bu programla, matematiğin temel kavramlarından sayı, kurallı dizilimler, eşleştirme, denklik gibi kavramların oyunlarla çocuklara sunulması, matematiksel kavramlara uygulamalar ışığında aşinalık kazanmaları öngörülür.

Çocukların eğitim ortamıyla tanıştıkları ilk yıllarında tecrübe ettikleri öğrenme süreçlerinin tüm eğitim hayatlarına etkisi aşikardır. Bu bakış açısıyla MATEMATİK SAATİ 1. sınıf programı, çocukların matematik disiplininin temellerini oyunsu süreçlerle yaşamalarına ve olumlu tutum geliştirmelerine aracı olur.

Matematik Saati 1. Sınıf Programı Konu Başlıkları
  • Sayılar
  • Geometrik Şekiller
  • Örüntüler
  • Temel Ölçüm Kavramları
  • Takvim
  • Zaman
  • Para
  • Parçadan Bütüne / Bütünden Parçaya
  • Gerekli Bilgiler
  • İleri Uygulamalar